تغذیه گیاه

گیاهان برای رشد طبیعی به 16 ماده مغذی ضروری نیاز دارند.  کمبود مواد مغذی زمانی رخ می دهد که گیاه فاقد مقدار کافی از مواد مغذی ضروری مورد نیاز برای رشد باشد. بدون مواد مغذی ضروری کافی، گیاهان به خوبی رشد نخواهند کرد و علائم مختلفی برای بیان کمبود نشان می دهند.

مواد مغذی ضروری:

 گیاهان کربن، هیدروژن و اکسیژن را از آب، هوا و نور خورشید به دست می‌آورند تا غذای رشد کنند. آنها همچنین برای رشد سالم به موارد زیر نیاز دارند:

درشت مغذی ها: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم و منیزیم. اینها در مقادیر نسبتاً زیادی مورد نیاز گیاهان هستند.

 ریز مغذی ها: که به عنوان عناصر کمیاب یا جزئی نیز شناخته می شوند یعنی: مس، منگنز، روی، آهن، بور و مولیبدن. اینها توسط گیاهان در مقادیر کمتر مورد نیاز است.