میکروسبز (20-20-20)

2.5 کیلوگرم
برند: gyahcorp

بررسی اجمالی

کود کامل 20-20-20 به همراه عناصر ریز مغذی میکرو...
فروشنده : فروشگاه سپانه
موجودی: عدم موجودی در انبار

کود کامل 20-20-20 به همراه عناصر ریز مغذی


 میکروسبز کود ترکیبی حاوی عناصر ماکرو، میکرو و کاملاً محلول در آب می باشد. این کود به گونه ای بر اساس شرایط اقلیمی کشور ساخته شده که حداکثر جذب عناصر غذایی را از طریق برگ و ریشه داشته باشد و به عنوان یک کود عمومی محصولات زراعی و باغی در طول فصل رشد مورد استفاده قرار می گیرد. این کود از کمبود عناصر غذایی جلوگیری کرده و نیز به دلیل کلات بودن عناصر غذایی میکرو در آوندها رسوب نمی کند و به طور قابل ملاحظه ای از طریق برگ جذب می شود. کاتیون های فلزی موجود در این محصول به صورت کلات EDTA  تولید شده و به کمک مواد همراه و EDTA تحمل شوک های کلسیم، منیزیم و همینطور pH بالای آب آبیاری مورد استفاده را داشته و لذا در سیستم آبیاری تحت فشار رسوب نمی¬ کند.

مزایای کود میکروسبز:

دارای خاصیت ضد کلوخی شدن.

قابل استفاده در طول فصل رشد.

فاقد کلر و خطر نمک زایی در خاک.

وجود عناصر کم مصرف به صورت کلاته.

قابل استفاده در آب های سنگین و قلیایی.

افزایش بازار پسندی و انبارداری محصولات.

دارای تکنولوژی جذب سریع و توانایی واکنش سریع.

قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و همراه با آبیاری.

دارای فرم های صد در صد قابل جذب ازت، فسفر و پتاسیم.

عدم ایجاد رسوب و گرفتگی در نازل ها و سیستم آبیاری تحت فشار.

ترکیبات

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (ppm)

Total N

NH4

NO3

Urea

P2O5

K2O

Fe

Mn

Cu

Zn

B

Mo

Free Chelate

۲۰

۵٫۷

۴٫۳

۱۰

۲۰

۲۰

۱۰۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۲۰۰

۵

۱۰۰۰۰


نقش عناصر غذايي ميكرو سبز

نيتروژن(N):

ازت مهمترین عنصر غذایی در تغذیه گیاهان می باشد که تعیین کننده رشد رویشی است. ازت در ساخت ترکیبات پروتئین و اسیدهای آمینه و کربوهیدرات ها نقش فعال دارد. از آنجایی که اندام های جوان و در حال رویش گیاهان نیاز زیادی به این عنصر دارند، ازت در گیاه به شدت متحرک بوده و به قسمت های در حال رویش منتقل می شود. جذب ازت به صورت يونNO3– و يونNH4+ صورت می گيرد. عمده نيتراتی كه گياه جذب مي‌كند در نهايت، در ساختمان پروتئين مورد استفاده قرار می گيرد. ازت در ساخت كلروفيل گياه نيز نقش اساسی ايفا می كند. همچنين نيترات و آمونيوم در گياه سبب موازنه كاتيون‌ها و آنيون‌ها می شوند. مصرف ازت توليد پلی آمين‌ها را افزايش می دهد و پلي‌آمين‌ها نقش‌های بسيار كليدی را در گياه به عهده دارند كه تقسيم سلولی، جنين زائی، گلدهی و توسعه آن، سنتز اتيلن و … از اين جمله‌اند.

متعادل نگهداشتن pH اطراف ریشه و عدم ایجاد تنش در جذب سایر عناصر.

قابلیت استفاده در مناطق سردسیر (به علت داشتن ترکیبات مختلف نیتروژن).

میکروسبز دارای ترکیبات مختلف نیتروژن (نیترات، آمونیوم و اوره) بوده که تنفس و موازنه بار در ریشه را کنترل می کند.

فسفر(P):

از عناصر پر مصرف و ضروری است كه به صورت معدنی و آلی در گياه وجود دارد. فسفر به صورت آنيون‌های HPO42+, H2PO4- توسط ريشه جذب می شود. یکی از نامحلول ترین و کم تحرک ترین عناصر در خاک می باشد و pH خاک در جذب آن بسیار موثر است. فسفر در تمام فرآيندهای بيوشيميايی، در تركيبات انرژی زا و در مكانيسم‌های انتقال انرژی گياه دخالت دارد. بعلاوه فسفر جزيی از پروتئين سلول بوده، نقش ويژه‌ای به عنوان جزئی از پروتئين هسته سلول، غشاء سلولی و نوكلئوتيدها (RNA-DNA) ايفا می كند. فسفر اثر رقابتی با سایر عناصر دارد بطور مثال افزایش بیش از حد فسفر باعث اختلال در جذب آهن می شود. همچنین کلسیم زیاد در خاک باعث کاهش فسفر قابل دسترس گیاهان می شود و یا ازت بطور غیر مستقیم باعث افزایش جذب فسفر توسط گیاه می شود. تأثير فسفر در گياه شامل مواردی چون مقاومت گياه به ورس، زودرس كردن محصول، محصول بهتر با كيفيت برتر می باشد. كمبود فسفر در طی مراحل اوليه رشد رويشی، بطور چشمگيری رشد و توانايی گياه را كاهش می دهد. در اين حالت، رنگ تمام برگ ها به صورت سبز تيره درآمده و همچنين نقاط تيره و روشنی در برگ های پير به وجود می آيد.

فسفر قابل جذب موجود در میکروسبز سبب تشکیل یک سیستم ریشه  ای قوی در گیاه می  شود.

میکروسبز با داشتن فرم های H2PO4–و HPO42- علائم کمبود فسفر را به راحتی بر طرف می کند.

پتاسيم(K):

پتاسيم همانند ازت و فسفر يكی از عناصر غذايی اصلی گياه به شمار می آيد. مقدار جذب پتاسيم توسط گياه از جذب هر عنصر معدنی ديگری به غير از نيتروژن بيشتر است. پتاسيم به صورت كاتيونی و به صورت جذب فعال و انتخابی جذب گياه می شود. از ويژگی های پتاسيم تحرک زياد در گياه است. برخلاف ازت و فسفر كه نقش ساختمانی در گياه دارند، پتاسيم با نقش‌های آنزيمی و كوآنزيمی كه دارد نقش حساسی را در گياه ايفا می كند، از جمله حداقل ۵۰ آنزيم گياهی بطور كامل و يا مقدار زيادی از فعاليتشان به پتاسيم بستگی دارد. پتاسيم با تأثير روی ساختمان فضايی آنزيم جايگاه‌ آن ها را فعالتر می كند. پتاسيم با تنظيم فشار اسمزی سلول‌های روزنه برگ، گياه را در شرايط كم آبی در برابر خشكی مقاوم می سازد. بزرگ شدن سلول‌ها در اثر فعاليت پتاسيم و ايجاد فشار تورژسانسی حاصل می گردد. پتاسيم سبب انتقال قندها در آوند آبكش می شود و همين طور ايجاد موازنه كاتيون ها و آنيون ها به عهده پتاسيم می باشد. پتاسيم تحمل گياه را نسبت به امراض سرما و خشكی بيشتر و توليد نشاسته و كربوهيدرات ها افزايش می دهد. اين عناصر استحكام گياه را افزايش داده و برای رشد بهينه مقدار مطلوب آن ضروری است. پتاسيم در مراحل اوليه رشد به سرعت از خاک جذب شده و مقدار آن در طول دوره گلدهی به بيشترين مقدار می رسد.

پتاسيم موجود در ميكرو سبز از طريق ريشه و برگ قابل جذب می باشد و می تواند در فعال‌ سازی سيستم‌های آنزيمی گياه نقش موثری بازی كند.

ميكرو سبز با دارا بودن ۲۰ درصد پتاسيم محلول در آب اين امكان را برای گياه فراهم می سازد تا بطور كامل نياز خود را نسبت به اين عنصر حياتی بر طرف سازد.

با توجه به شرايط خاک های ايران كه غالباً آهكي و با pH بالا می باشد، جذب عناصر كم مصرف (ريزمغذی) از ريشه به سختی صورت می گيرد. چرا كه در اين خاک ها فراهم نمودن عناصر ريز مغذی بسيار ناچيز می باشد و عدم حضور اين عناصر می تواند ريشه گياه را محدود سازد و در نتيجه عملكرد پايين و كيفيتی نامطلوب عايد كشاورز می سازد. يكي از راه‌هاي مناسب مصرف، محلول پاشی كلات EDTA اين عناصر می باشد كه قابليت جذب بسيار بالايی دارند و با توجه به كلات بودن آن ها تحت تأثير pH شيره سيتوپلاسمی و آندوپلاسمی قرار نمی گيرند، رسوب نمی كنند و بطور قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده گياه قرار می گيرند.

ميكرو سبز دارای بهترين فرم عناصر كم مصرف برای جذب بهتر آن ها از طريق برگ و ريشه می باشد.

كاتيون های فلزی موجود در این كود به صورت كلات EDTA تهيه شده‌اند و با كمک مواد همراه و همينطور EDTA  آزاد موجود در كود توانايی تحمل شوک های كلسيم و منيزيم را دارند.

بطور خلاصه نقش عناصر كم مصرف موجود در ميكرو سبز را مي‌توان به شرح زير بيان كرد:

آهن:

سنتز کلروفیل و پروتئین.

نقش مهم در فرآیندهای اکسیداسیون و احیاء.

نقش مهم در سنتز پروتئین های همراه کلروفیل.

روی:

سنتز هورمون رشد.

نقش در فتوسنتز و متابولیسم کربوهیدرات¬ ها.

نقش اساسی در فعال سازی تعداد زیادی آنزیم گیاهی.

كمبود اين عنصر در خاک های قليايی و با آهك فراوان و مقدار اندک مواد آلی شايع است. متأسفانه اكثر خاک های كشور از كمبود اين عنصر رنج می برند.

منگنز:

گسترش و تقسیمات سلولی.

حضور در آنزیم¬ های آنتی اکسیدان.

گیرنده و انتقال دهنده الکترون در فتوسنتز.

نقش در سنتز چربی، کربوهیدرات ها و آسکوربیک اسید.

عنصری موثر برای ساخت ATP، فسفوکیناز و فسفوترنسفراز.

مس:

موثر در فرآیند تنفس.

دخالت در سوخت و ساز قند و ازت.

عامل حفاظتی در مقابل تخریب کلروفیل.

نقش در چوبی شدن دیواره سلولی در گیاه.

همراه با پروتئین به عنوان کاتالیزور در فرآیندهای اکسیداسیون.

مس قابل استفاده گياه با افزايش pH خاك كاهش می يابد بنابراين در شرايط خاک های ما می بايستی كمبود مس مشاهده گردد.

بور:

تمایز بافت.

تولید گرده.

رشد طولی ریشه.

سنتز دیواره سلولی.

متابولیسم کربوهیدرات.

با توجه به كم بودن فاصله ميزان نياز و ميزان سميت بور در گياهان مقدار بور در ميكرو سبز به گونه‌ای در نظر گرفته شده كه مشكل سميت در گياه به وجود نياورد.


راهنمای مصرف

محصول

مرحله رشدي

همراه آبياري

محلول‌پاشي

گندم، جو، برنج

پنجه‌زني، ساقه رفتن و شروع خوشه‌دهي

در هر مرحله ۵ تا ۷ كيلو در هكتار

محلول‌پاشي با غلظت ۴ـ۲ در هزار

ذرت علوفه‌اي و دانه‌اي

۶ برگي، قبل از ظهور گل نر و قبل از لقاح

پنبه

۶ تا ۸ برگي، قبل از گلدهي و قبل از باز شدن غوزه

محلول‌پاشي با غلظت ۵ـ۲ در هزار

سيب‌زميني و چغندرقند

از مرحله شش برگي تا قبل از تشكيل غده

يونجه و شبدر

بعد از هر چين

سبزيجات و صيفي‌جات

پس از تشكيل سيستم ريشه‌اي تا تشكيل ميوه ۳ تا ۴ نوبت

کلزا

خروج گياه از مرحله روزت، قبل از گلدهي از ۵ تا ۶ برگي ۳ نوبت

در هر مرحله ۷ تا ۱۰ كيلو در هكتار

انگور

از ظهور برگچه‌ها تا قبل از گل دهي و دو هفته بعد از لقاح تا زمانيكه دانه انگور اندازه نخود شود، ۳ نوبت

در هر مرحله ۵ تا ۶ كيلو در هكتار

محلول‌پاشي با غلظت ۴ـ۲ در هزار

پسته

بعد از مرحله گلدهي ۲ تا ۳ نوبت

از طريق ريشه در هر مرحله ۵ تا ۶ كيلو در هكتار

با سموم قابل اختلاط ۳ در هزار و بدون اختلاط ۴ تا ۵ در هزار

درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار

۲ هفته بعد از ريزش گلبرگ‌ها تا رنگ برگرداندن ۲ تا ۳ نوبت

در هر مرحله هر درخت ۲۰ تا ۴۰ گرم

محلول‌پاشي با غلظت ۴ـ۲ در هزار

مركبات

پس از شروع رشد مجدد در اواخر زمستان تا ظهور گل ۲ هفته بعد از ريزش گلبرگ‌ها تا رنگ برگرداندن

زيتون

پس از شروع رشد مجدد در اواخر زمستان تا ظهور گل ۲ هفته بعد از ريزش گلبرگ‌ها تا ميوه اندازه نخود شود

گلخانه‌ها و گياهان زينتي

اوايل رشد رويشي و قبل از تشكيل جوانه گل ۲ تا ۳ نوبت

در هر مرحله هر گلدان ۵ تا ۱۰ گرم

چمن

هر ۳ هفته يكبار

در هر مرحله ۱۰ تا ۱۵ گرم در مترمربع


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید
برچسب ها میکرو زرد