کود اکوسالت | Ecosalt مایع 5 لیتری
کود اکوسالت | Ecosalt مایع 5 لیتری

کود اکوسالت | Ecosalt مایع 5 لیتری

101025
برند: Futureco

بررسی اجمالی

 کود اکوسالت اسپانیا این کود اصلاح  کننــده  و برطرف کننده شــوری خاك است. اکوســالت حاوی گروه های کربوکسیل و هیدروکســیل اســت که به همراه کلسیم جایگزین سدیم در محیط خاك شده و با آزاد کردن آن سبب از بین رفتن شــوری و اصلاح خاك می شود. اکوسالت با کاهش شوری خاك، شــرایط را برای رشد و توسعه ریشه ها و به تبع آن رشد گیاه بهبود خواهد داد.مزایای کود اکوسالت:
فروشنده : فروشگاه سپانه
موجودی: در انبار
1,650,000تومان

 کود اکوسالت اسپانیا این کود اصلاح  کننــده  و برطرف کننده شــوری خاك است. اکوســالت حاوی گروه های کربوکسیل و هیدروکســیل اســت که به همراه کلسیم جایگزین سدیم در محیط خاك شده و با آزاد کردن آن سبب از بین رفتن شــوری و اصلاح خاك می شود. اکوسالت با کاهش شوری خاك، شــرایط را برای رشد و توسعه ریشه ها و به تبع آن رشد گیاه بهبود خواهد داد.

مزایای کود اکوسالت:

  • آزاد کردن املاح سدیم و رفع سریع شوری خاك
  • افزایش قابلیت جذب و نگهداری آب درخاك
  • افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید درخاك
  • بهبود در جوانه زنی و رشد ریشه های اولیه گیاهبرخـی ویژگی ها و اثـرات مهـم
برخی از اثرات مهم آزاد کردن املاح سدیم و رفع سریع شوری خاک افزایش قابلیت جذب و نگ
ترکیبات تشکیل دهنده
ترکیبات درصد وزنی درصد حجمی
کلسیم (CaO) 11 15
مواد آلی 20 27
جـدول توصیـه مصـرف
محصولات میزان مصرف لیتر / هکتار زمان مصرف
درختان میوه 10 از ابتدای بهار تا پایان تابستان
پسته 10-15 از ابتدای بهار تا پایان تابستان
مرکبات 15 از ابتدای بهار تا پایان تابستان
صیفی جات 5-10 15-20 روز پس از انتقال نشاء
گلخانه 2لیتر / 1000متر مربع 15-20 روز پس از انتقال نشاء و کشت بذر
قابلیت ترکیب
قابلیت ترکیب اکو ســالت باســتثنای ترکیبات دارای فســفر با کلیــه کود ها و س

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی