فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی سپانه بر پایه ارتباط گرم، صمیمی و دلسوزانه بین مدیریت و همکاران طراحی شده است. این فرهنگ، بر پایه احترام، دوستی، حس مسئولیت پذیری و پیشرفت استوار است. 

در فرهنگ سپانه، مسیر رشد و توسعه‌ فردی در راستای مسیر پیشرفت شغلی او قرار گرفته است. این جمله به مفهوم آن است که در سپانه تلاش می شود افراد بتوانند هر روز در حال یادگیری مطالب جدیدتر و به روزتر باشند و پیشرفت نمایند. 

در فرهنگ سپانه، صمیمیّت میان همکاران حرف اول را می‌زد و این موضوع به دلیل وجود منطق، احساس، احترام و نظم بسیار منسجمی است که در اصول سپانه قرار دارد.

در فرهنگ سازمانی سپانه، همواره از افراد با انگیزه و دارای خلاقیت و ایده های جدید، استقبال می شود. 

در سپانه تلاش می شود تا ایده های ناب و بلندپروازانه شخصی را در راستای اهداف ساز‎‍مانی شرکت قرار دهند. به این ترتیب، هم فرد و هم سازمان می توانند در کنار یکدیگر، رشد نمایند.


معرفی آفات خانگی و مبارزه با آنها

اطلاعاتی کلی درباره سوسری ها..

قدمت سوسری ها سوسری ها همه جا هستند. تنها مکانی که سوسری ها یافت نمی شوند ق..

تفاوت موریانه ها و مورچه های ن..

اغلب اوقات موریانه ها و مورچه های نجار با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. این اشتبا..

معرفی پشه وشناخت انواع آن..

     پشه ها در واقع مزاحم هایی هستند که در طی ماه های گرم، در ساع..

معرفی انواع شپش

 شپش انسان Pediculus humanusشپش ها پارازیت هایی بدون بال هستند که از خون تغ..

معرفی گونه های مختلف عنکبوت..

عنکبوت بیوه سیاه Lactrodectus mactansاین عنکبوت به دلیل یک عقیده رایج که گ..

معرفی و شناخت گونه های مختلف ک..

کک ها موجوداتی پارازیت هستند که از خون تمامی موجودات خونگرم تغذیه می کنند. رایج ..