سرمایه های انسانی

سرمایه های انسانی 

مدیران سپانه بر این باور هستند که موفقیت و سودآوری یک سازمان، همواره در گروی نیروهای انسانی متعهد، با استعداد، متخصص و مسئولیت پذیر است. 

در سپانه تلاش شده است تا بهترین و متخصص ترین نیروها از بهترین مراکز علمی کشور با تجربه بالا مشغول به فعالیت شوند.

مدیران سپانه به صورت همه جانبه نسبت به نیروهای سازمانی و منابع انسانی خود، متعهد بوده و همین عامل موجب وفاداری تمام پرسنل نسبت به شرکت گشته است.

 همکاران ما در سپانه دارای روحیه پویا و پر تلاش بوده و همیشه مشتاقانه از چالش های جدید در کارخود استقبال می کنند و با انگیزه فراوان، ایده‌های خود را دنبال می کنند و در جهت تحقق بخشیدن به آن ایده ها از هیچ کوششی فروگذار نمی‌نمایند.

معرفی آفات خانگی و مبارزه با آنها

اطلاعاتی کلی درباره سوسری ها..

قدمت سوسری ها سوسری ها همه جا هستند. تنها مکانی که سوسری ها یافت نمی شوند ق..

تفاوت موریانه ها و مورچه های ن..

اغلب اوقات موریانه ها و مورچه های نجار با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. این اشتبا..

معرفی پشه وشناخت انواع آن..

     پشه ها در واقع مزاحم هایی هستند که در طی ماه های گرم، در ساع..

معرفی انواع شپش

 شپش انسان Pediculus humanusشپش ها پارازیت هایی بدون بال هستند که از خون تغ..

معرفی گونه های مختلف عنکبوت..

عنکبوت بیوه سیاه Lactrodectus mactansاین عنکبوت به دلیل یک عقیده رایج که گ..

معرفی و شناخت گونه های مختلف ک..

کک ها موجوداتی پارازیت هستند که از خون تمامی موجودات خونگرم تغذیه می کنند. رایج ..