رضایت مشتری

رضایت مشتری 

مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان، مهم ترین هدفی است که سپانه با فراهم کردن محصولات استاندارد، باکیفیت و از بهترین برندها سعی در تأمین آن دارد. 

مدیران و متخصصان سپانه بر این باور هستند که دسترسی به موفقیت، توسعه پایدار، ثبات، حفظ ارتباط نزدیک و صمیمی با مشتریان، بهبود محصولات و ارتقای جایگاه برند سپانه، در گروی جلب رضایت، حفظ و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان در استفاده از محصولات سپانه است.

توجه به نقطه نظرات مشتریان عزیز در سرلوحه برنامه های کاری سپانه قرار دارند. 

معرفی آفات خانگی و مبارزه با آنها

اطلاعاتی کلی درباره سوسری ها..

قدمت سوسری ها سوسری ها همه جا هستند. تنها مکانی که سوسری ها یافت نمی شوند ق..

تفاوت موریانه ها و مورچه های ن..

اغلب اوقات موریانه ها و مورچه های نجار با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. این اشتبا..

معرفی پشه وشناخت انواع آن..

     پشه ها در واقع مزاحم هایی هستند که در طی ماه های گرم، در ساع..

معرفی انواع شپش

 شپش انسان Pediculus humanusشپش ها پارازیت هایی بدون بال هستند که از خون تغ..

معرفی گونه های مختلف عنکبوت..

عنکبوت بیوه سیاه Lactrodectus mactansاین عنکبوت به دلیل یک عقیده رایج که گ..

معرفی و شناخت گونه های مختلف ک..

کک ها موجوداتی پارازیت هستند که از خون تمامی موجودات خونگرم تغذیه می کنند. رایج ..