اصل صداقت و شفافیت

اصل صداقت و شفافیت

صداقت در کلام و رفتار برای تک تک کارکنان سپانه جزو اصول تایید شده در منشور اخلاقی ما قرار گرفته است.

سپانه اصل شفافیت محوری و عمل کردن را سرلوحه کار خود قرار داده است و مجموعه افرادی که در سپانه فعالیت می‌کنند به جای صحبت‌های بزرگ بینانه و غیرواقعی تمام تلاش خود را برای معرفی اهداف واقعی، قابل اجرا و منطقی به کار می‌گیرند.  

در سپانه، برنامه ‌ریزی‌‌ها به گونه‌ای انجام شده است که کلیه مسیرها، راهکارهای موفقیت، چالش های موجود و حتی برنامه‌‌ریزی‌‌های آینده در کوتاه مدت و بلند مدت به طور کاملاً واضح و شفاف به تک تک افراد ارائه می شوند.

معرفی آفات خانگی و مبارزه با آنها

اطلاعاتی کلی درباره سوسری ها..

قدمت سوسری ها سوسری ها همه جا هستند. تنها مکانی که سوسری ها یافت نمی شوند ق..

تفاوت موریانه ها و مورچه های ن..

اغلب اوقات موریانه ها و مورچه های نجار با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. این اشتبا..

معرفی پشه وشناخت انواع آن..

     پشه ها در واقع مزاحم هایی هستند که در طی ماه های گرم، در ساع..

معرفی انواع شپش

 شپش انسان Pediculus humanusشپش ها پارازیت هایی بدون بال هستند که از خون تغ..

معرفی گونه های مختلف عنکبوت..

عنکبوت بیوه سیاه Lactrodectus mactansاین عنکبوت به دلیل یک عقیده رایج که گ..

معرفی و شناخت گونه های مختلف ک..

کک ها موجوداتی پارازیت هستند که از خون تمامی موجودات خونگرم تغذیه می کنند. رایج ..