اصلاح کننده آب ایمپروو | Improve مایع 0/5 لیتری
اصلاح کننده آب ایمپروو | Improve مایع 0/5 لیتری

اصلاح کننده آب ایمپروو | Improve مایع 0/5 لیتری

101029
برند: Futureco

بررسی اجمالی

ســختي آب (بالا بــودن میزان املاح کلســیم، منیزیم و ..) ، بالابودن اســیدیته آب(PH) و  وجود املاح مضر در آب همواره محدودیتهــاي زیــادي را بخصــوص هنگامــي کــه ایــن آب  در ترکیــب بــا ســموم و کودها جهــت محلولپاشــي روي برگ گیاهــان اســتفاده مي  گــردد،  ایجــاد خواهد نمــود. ایمپرو وجهت اصلاح خواص نامطلوب آب و رفع اثرات سوء آن توصیه می گــردد. ایمپروو  ســختی آب را از بین برده و ســبب کاهش PH آب میگردد.  در صورت استفاده به صورت  محلول پاشی ســبب اســیدی شــدن محلــول شــده و قابلیت جــذب برگی را افزایش  خواهد داد. برخی از اثرات مهم  اصلاح کننده آب ایمپرووکاهش  PH آب محلول پاشی کاهش کشش سطحی عامل خیس کنندگی ...
فروشنده : فروشگاه سپانه
موجودی: عدم موجودی در انبار
370,000تومان

ســختي آب (بالا بــودن میزان املاح کلســیم، منیزیم و ..) ، بالابودن اســیدیته آب(PH) و  وجود املاح مضر در آب همواره محدودیتهــاي زیــادي را بخصــوص هنگامــي کــه ایــن آب  در ترکیــب بــا ســموم و کودها جهــت محلولپاشــي روي برگ گیاهــان اســتفاده مي  گــردد،  ایجــاد خواهد نمــود. 

ایمپرو وجهت اصلاح خواص نامطلوب آب و رفع اثرات سوء آن توصیه می گــردد. ایمپروو  ســختی آب را از بین برده و ســبب کاهش PH آب میگردد.  در صورت استفاده به صورت  محلول پاشی ســبب اســیدی شــدن محلــول شــده و قابلیت جــذب برگی را افزایش  خواهد داد. 

برخی از اثرات مهم  اصلاح کننده آب ایمپروو

کاهش  PH آب محلول پاشی 

کاهش کشش سطحی عامل خیس کنندگی 

ضد کف 

بهبود جذب برگی کود و سم 

کاهش سختی آب محلول پاشی 


ترکیبات تشکیل دهنده
ترکیبات درصد وزنی درصد حجمی
فنول ها 12/5 14/5
عوامل خنثی کننده 8 9/5
عوامل پیوند دهنده 9 10/45
جـدول توصیـه مصـرف
سختی آب هدایت الکتریکی میکروموس/سانتی متر میزان مصرف میلی لیتر/ 100لیتر آب
معمولی 150> 40-50
متوسط 200-300 50-60
کمی سخت 400-300 100-120
سخت 450-400 180-200
بسیار سخت 500< 220
قابلیت ترکیب
قابلیت ترکیب ایمپروو با کلیه سموم و ترکیبات قابل ترکیب است

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی